Algemene Leveringsvoorwaarden

LEVERINGSVOORWAARDEN 2021

The Partyhopper

 

A)Verhuuropdrachten algemeen

 

1) Voor een definitieve reservering graag alle gegevens in de verhuurbon te checken  en een akkoord  terug te mailen met de woorden “Ik ben akkoord”.  

2) U kunt de overeenkomst annuleren volgens de volgende voorwaarden: € 25,00 betaling bij annulering van 2 maanden of langer vooraf aan de uitvoerdatum. 25% betaling van het gehele contractbedrag bij 30 tot 60 dagen vooraf, 50% betaling bij 2 tot 30 dagen vooraf en 100% betaling bij 48 uur of minder vooraf aan de huurdatum.  

3) Verplaatsing van datum is mogelijk mits uiterlijk 3 weken voor de huurdatum doorgegeven. Anders berekenen wij 25% van het totale huurbedrag bij verplaatsing binnen de 3 weken voor de huurdatum, uiterlijk 48 uur voor aanvang huurdatum.  

4) The Partyhopper is nimmer aansprakelijk voor persoonlijk letsel of andere schade.  

5) The Partyhopper is nimmer aansprakelijk voor (te) late leveringen als er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: weersomstandigheden, slechte locatie, transportmoeilijkheden en maatregelen van overheid.  

6) Het niet hebben of verkrijgen van benodigde vergunningen aan de zijde van huurder wordt niet gezien als overmacht.  

7) Indien huurder doorverhuurd aan derden is The Partyhopper nimmer aansprakelijk voor misverstanden over tijd, locatie en faciliteiten niet doorgegeven door bemiddelaar. Als contractant geld altijd de rechtstreekse huurder.  

8) The Partyhopper behoudt het recht vervangende items te leveren indien er sprake is van schade aan gehuurde items. The Partyhopper probeert ten allen tijde een zo gelijk mogelijk product te leveren.

9) Huurder dient de attracties te gebruiken overeenkomstig de bestemming. The Partyhopper behoudt het recht gehuurde attracties te verwijderen van evenement indien er sprake is van gevaar aan materiaal of medewerkers.

10) The Partyhopper is verplicht de verhuurde items te leveren in goede staat en indien nodig gekeurd.

11) Alle geschillen worden voorgelegd aan het Nederlands recht.   

12) Bij schade aan gehuurde artikelen werken wij met vervangingswaarde welke door The Partyhopper wordt berekend, geschillen hierin zijn niet mogelijk.

 

B)Verhuur afhaalopdrachten  

 

1) De huurdatum staat vermeld in de overeenkomst en gaat in zoals afgesproken volgens verhuurbon. De materialen mogen uitsluitend op de gehuurde datum gebruikt worden.  

2) Afhalen kan voor bepaalde producten eventueel een dag eerder en terug brengen een dag later op een afgesproken tijd indien niet verhuurd.

3) Huurder dient alle gehuurde materialen zelf af te halen en terug te brengen op de Tarweweg 1J te Nijmegen zoals vermeld op onze verhuurbon.  

4) Indien het gehuurde niet op tijd volgens de verhuurbon terug gebracht wordt worden deze kosten berekend en in rekening gebracht.

5) Huurder is vanaf het moment van afhaal tot het moment van terug brengen verantwoordelijk voor de gehuurde materialen en zal zorg dragen voor schoon, compleet, onbeschadigd en tijdig retour brengen.  

6) Eventuele mankementen en ontbrekende onderdelen worden door The Partyhopper in rekening gebracht tenzij klant dit voor gebruik vermeld omdat door omstandigheden zo is afgeleverd door The Partyhopper.  

7) Huurder dient de huurmaterialen te gebruiken volgens de bijgeleverde handleiding.  

8) Huurder zorgt voor deugdelijk vervoer van het gehuurde materiaal welke toereikend is en veilig. Het niet kunnen meenemen van materialen geldt niet als overmacht.  

9) Wanneer The Partyhopper helpt bij in- en uitladen van de auto zijn wij niet aansprakelijk te stellen voor schade als gevolg hiervan.   

 

C) Verhuur bezorgopdracht  

 

1) De huurdatum staat vermeld in de overeenkomst en gaat in en eindigt volgens afspraak vermeldt in de verhuurbon. De materialen mogen uitsluitend op de gehuurde datum gebruikt worden.  

2) Huurder is verplicht te helpen bij in- en uitladen. Wij bezorgen tot aan de deur en niet op verdiepingen.  

3) Onze transporten moeten vrije doorgang hebben en zonder problemen op de te leveren locatie kunnen komen.  

4) Huurder is vanaf het moment van levering tot het moment van ophalen verantwoordelijk voor de gehuurde materialen en zal zorg dragen voor schoon, compleet, onbeschadigd en tijdig klaarzetten voor het retourtransport.  

5) Huurder dient de huurmaterialen te gebruiken volgens de bijgeleverde instructies.   

 

 D) Betalingsafspraken  

 

1) In de overeenkomst staat de wijze van betaling vermeld. Indien deze niet worden nagekomen door huurder behoudt The Partyhopper het recht de opdracht niet uit te voeren. De betalingsplicht blijft echter bestaan.  

2) De eerste aanmaning wordt verhoogt met € 10,00 euro administratiekosten, de tweede met € 30,00. Voorts is de wettelijke rente van toepassing vanaf de dag dat in gebreke is gebleven.  

3) Indien The  Partyhopper genoodzaakt is om onbetaalde facturen uit handen te geven aan incasso instanties zijn de regels van het door ons ingehuurde incassobureau van toepassing.   

 

 

E) Bezorgen & ophalen

 

1) De afgesproken contactpersoon dient aanwezig en mobiel bereikbaar te zijn op moment van levering.

2) Onze wagens dienen tot op de plaats van het te plaatsen product te kunnen komen.

3) Huurder zorgt voor de hulp van minimaal 1 capabel persoon om onze bezorgers te helpen met in en uitladen.

4) Wachttijden of andere onvoorziene omstandigheden waardoor levering niet volgens onze planning kan geschieden worden in rekening gebracht ad € 25,00 excl. Btw per persoon per uur. Wanneer onze bezorgers door een drukke planning niet kunnen wachten worden eerst opvolgende klanten geholpen en als laatste de desbetreffende klant. Hier zitten extra bezorgkosten van €25,- aan verbonden.

 

F) Hulp bij Opbouwen en Afbreken

 

1) Bij het bezorgen van onze materialen hebben wij hulp bij op en afbouw inbegrepen.

2) Wij gaan er dan vanuit dat onze chauffeur ten minste 1 persoon ter beschikking krijgt om samen de materialen op en af te bouwen.

3) Kiest u ervoor om zelf niets te hoeven doen, zullen wij extra op en afbouw kosten in rekening brengen, ten minste € 25,00 per object. 

 

G) Prijzen

 

1) Alle vermelde prijzen op de website www.thepartyhopper.nl zijn inclusief 21% btw